Stabiliteit

De structuur is de ruggengraat van elk project

Onze stabiliteitsingenieurs zorgen voor een optimale integratie van die structuur in het ontwerp. We gaan actief op zoek naar complexe projecten van een zekere omvang. Dat kunnen complexe residentiële renovatieprojecten zijn, maar evengoed logistieke- of industriële projecten, en even goed in grote infrastructuurprojecten of waterbouwkundige werken. We nemen zowel nieuwbouw als renovatie voor onze rekening. Bij nieuwbouw voorzien we een op maat gemaakt duurzaam ontwerp, bij renovatie verzoenen we de nieuwste stabiliteitseisen met de authenticiteit van de constructie.

Onze aanpak, van A tot Z

Als studiebureau met 40 jaar ervaring, is het onze missie om projecten sterk en berekend op de kaart te zetten. Dat doen we als ingenieur met ruime technische expertise, maar bovenal als projectmanager met jarenlange ervaring in het bouwproces én doortastende marktkennis. BIM van start tot stop in ervaren handen? Zo gaan wij te werk.

Structureel concept

In de startfase van het project vertalen we de verwachtingen van onze klanten naar een langetermijnvisie. We onderzoeken diverse structurele concepten en hebben de expertise om verschillende bouwwijzen en -materialen tegen elkaar af te wegen. In overleg met onze opdrachtgever leggen we het meest geschikte concept en de materiaalkeuze vast.

Detailontwerp

We werken het gekozen concept verder uit in een geïntegreerd detailontwerp, waarbij we nauw samenwerken met de architect en andere betrokken partijen. We werken dossiers liefst uit in een digitale BIM-omgeving, zodat de samenwerking tussen alle betrokkenen optimaal kan verlopen.

Uitvoeringsplannen

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring leveren we kant-en-klare uitvoeringsplannen op de werf. Compleet met overzichtstekeningen en detailtekeningen, bekistings- en wapeningstekeningen, ramingen, meetstaten en buigstaten. Onze stabiliteitsingenieurs lichten die plannen ook toe aan de aannemers.

Opvolging bouwwerken

Ons werk stopt niet na het studiewerk en de uitvoeringsplannen. We zijn pas tevreden na een geslaagde oplevering. Daarom blijven we het project zowel tijdens de ruwbouwfase als tijdens de afbouwfase opvolgen, uiteraard met het volste vertrouwen in de architecten en de aannemers. We blijven betrokken tot het laatste moment om de hoogste kwaliteit te waarborgen.

We willen toegevoegde waarde creëren voor de projecten van onze klanten.

We vertrekken van de noden en wensen van onze opdrachtgever, maar we gaan nog een stap verder. Gebouwen groeien en evolueren doorheen de tijd, de structuur moet daarop voorzien zijn. Arcade tekent een toekomstvisie uit om de stabiliteit ook op lange termijn te verzekeren.

"Ons team steekt visie in jouw structuur"

Steven Peeters

Onze projecten

Bekijk een aantal van onze stabiliteit projecten

Sleep

Ontdek onze andere expertises.

Méér dan een studiebureau. Uw partner in iedere discipline.

Massa’s ervaring in logistieke projecten.

Dankzij onze ervaring met logistieke processen denken we proactief mee na hoe we je processen kunnen optimaliseren.

Logistiek

Duurzame en efficiënte gebouwtechnieken.

Duurzaam bouwen is een must, om zeker te zijn dat een gebouw voldoet aan alle normen is begeleiding geen overbodig luxe.

Duurzame gebouwtechnieken

Innoveren met BIM.

We garanderen een ontwerpproces waarin alle partners op een digitale, gestructureerde manier informatie vastleggen, beheren en uitwisselen.

BIM

Koploper in de energietransitie.

We staan vandaag op het kantelpunt van de energietransitie en Arcade slaat daarbij de brug tussen de energiesector en de bouwsector.

Energie

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?