Total - 3 blast-resistant productiegebouwen

Total Raffinaderij geeft de opdracht 3 nieuwe productie- en onderhoudsgebouwen te realiseren op de site aan de Scheldelaan te Antwerpen met oppervlaktes van 200m², 650m² en 1300m². Deze dienen verouderde gebouwen te vervangen.

De 2 grootste gebouwen zijn opgebouwd uit 2 volumes nl een lager volume voor het bureelgedeelte en een hoger volume voor de werkplaatsen.De 2 volumes worden door een luifel verbonden zodat men overdekt het gebouw kan betreden. Het bureelgedeelte omvat een ontvangstbalie, kantoren, vergaderruimtes, refters en sociale ruimtes.Het hoge gedeelte bestaat uit een werkplaats met rolbrug waar onderdelen van de installaties kunnen hersteld worden.

De explosiebestendigheid is een belangrijk karakteristiek element dat resulteert in een gebouw dat wordt opgetrokken uit een betonnen structuur bestaande uit betonkolommen en betonwanden, betonnen vloer, dak en gevels van ongeveer 30cm dik. De gevels worden bekleed met betonnen silexpanelen en metalen sandwichpanelen waar de aandacht gaat naar de bevestigingen aan de achterliggende betonstructuur. De structuur is ontworpen om in staat te zijn om een drukgolf ten gevolge van een explosie te weerstaan met een lage respons. Dit houdt in dat dat de optredende vervormingen beperkt blijven, zodat ook de schade aan de structuur beperkt blijft. Het hoofddoel van het ontwerp van deze blastproof gebouwen, is het beschermen van de mensen binnen het gebouw.

Er is een studie uitgevoerd, waaruit de optredende drukgolven uit elke windrichting volgen. Op basis van deze gegevens kunnen de meest kritieke belastingen op het gebouw worden gehaald. Voor elk gebouw worden alle relevante drukgolven gebruikt om de optredende drukken op elk oppervlak van het gebouw te bepalen in functie van de tijd.  De berekeningen worden uitgevoerd in het eindige elementen programma SCIA Engineering. De betonstructuur wordt in zijn geheel ingegeven in een 3D-model, de blastloads worden ingevoerd als dynamische belastingen in functie van de tijd. De respons van het gebouw vertoont een cyclisch patroon in de tijd, met de meest relevante en kritische toestanden tijdens of vlak na de optredende drukgolven. Door de natuurlijke demping van de structuur zullen de effecten van de explosie na verloop van tijd steeds verder afzwakken totdat deze volledig verdwijnen. Hieronder is een grafiek weergegeven van de verticale verplaatsing van een knoop in de dakplaat in de eerste 0,45 seconden na aanvang van de drukgolf.

Op onderstaande figuur is een samenvatting terug te vinden van de grootste vervormingen in de verticale neerwaartse zin voor alle toegepaste blastloads op deze structuur.

Ondanks de beperkte afmetingen van de ramen door het explosiebestendige buitenschrijnwerk  wordt er toch getracht om een zo aangenaam mogelijke werkomgeving te creëren. In de 2 grote gebouwen is er als inkom telkens een atrium voorzien met groenelementen door oa  het zitmeubel. Verder worden er telkens kantoren aan de buitengevels voorzien met in het midden volumes waarin oa het sanitair, technische ruimte, berging, lockers voorzien worden. Deze volumes zijn accentelementen die voor een ruimtelijk geheel zorgen.

Het geheel zal resulteren in een ontwerp dat voldoet aan alle Belgische normen en eisen, ecologisch verantwoord is en een evenwicht vertoont tussen budget, functionaliteit en esthetiek.

Project details

  • LocatieScheldelaan, Antwerpen
  • BouwheerTotal
  • Start- en einddatum2021 - ...
  • Oppervlakte200 m2 / 650 m2 / 1.300 m2
  • StatusIn uitvoering
Sleep

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?