Building Information Modeling, meer dan alleen het creëren van 3D-modellen.

BIM is een methodiek waarbij het digitaal model zowel de geometrie als de gebouwinformatie bevat. Het ondersteunt een ontwerpproces waarin alle partners (studiebureaus, architecten, aannemers, ontwikkelaars, overheden,…) op een digitale, gestructureerde manier informatie vastleggen, beheren en uitwisselen.

Deze belangrijke technologische innovatie, creëert voor elk project toegevoegde waarde. Naast het feit dat de gebouwinformatie up-to-date gehouden wordt in een centraal model, versnelt de BIM-modellering het bouwproces en verkleint het de kans op fouten in het ontwerp en de uitvoering. Processen worden gestroomlijnd en gedigitaliseerd, wat zorgt voor een optimale samenwerking en informatieflow in complexe bouwprojecten. BIM biedt diverse voordelen voor bouwprofessionals, maar roept vanwege zijn relatief nieuwe karakter ook vragen op. Een ervaren BIM-partner laat zien hoe je deze methodiek doeltreffend inzet.

Onze aanpak, van A tot Z

Als studiebureau met 40 jaar ervaring, is het onze missie om projecten sterk en berekend op de kaart te zetten. Dat doen we als ingenieur met ruime technische expertise, maar bovenal als projectmanager met jarenlange ervaring in het bouwproces én doortastende marktkennis. BIM van start tot stop in ervaren handen? Zo gaan wij te werk.

BIM-advies/BIM-consultancy

Als BIM-adviseur kijken we naar de meerwaarde die BIM kan bieden voor je project of organisatie. We vertrekken vanuit je strategische doelstellingen en analyseren hoe BIM je organisatie maximaal kan ondersteunen. Van nauwkeurige budgetteringen, tot visualisaties voor klanten. Vervolgens brengen we de nodige stappen in kaart om het gewenste resultaat te bereiken. Dit kan zowel betrekking hebben op interne bedrijfsprocessen (zoals trainingen en processen opstellen voor medewerkers om bijvoorbeeld zelf een budgettering op te stellen via een BIM-model), als op projectniveau. In dat geval leggen we de BIM-vereisten vast in een reeks documenten (conform de internationale standaardreeks ISO19650) die meegestuurd worden bij de aanbesteding. Zo creëren we duidelijke verwachtingen en leggen we de basis voor een succesvol BIM-traject.

BIM-procesmanagement

Als BIM-procesmanager begeleiden we de toepassing van BIM binnen een project. We vertrekken van de voorgestelde vereisten en doelstellingen, en leggen vervolgens de nodige afspraken en processen vast om aan die vereisten en doelstellingen te voldoen. Hiervoor stellen we een reeks documenten op (conform de internationale standaardreeks ISO19650), waaronder een BIM-uitvoeringsplan. Dit plan bepaalt de manier waarop BIM uitgevoerd wordt in het project en hoe we als team zullen samenwerken om de BIM-doelstellingen te behalen.

BIM-coördinatie

Onze BIM-coördinator ondersteunt de BIM-procesmanager bij de dagelijkse toepassing en opvolging van het BIM-proces. Dat betekent onder andere het beheren van de Common Data Environment, het uitvoeren van clashdetectie en het ondersteunen van het team bij het opmaken van de modellen.

BIM-modeling

Of het nu gaat om ontwerp, uitvoering of as-built: Arcade heeft alle expertise in huis om BIM-modellen op te maken in elke projectfase. Vanuit onze diepgaande knowhow in logistic engineering, stabiliteit, gebouwtechnieken, energie, … zijn we de ideale partner voor modelleerwerk in elke technische discipline.

Niet zomaar een buzz-woord

We hebben het al in tientallen projecten succesvol toegepast. Doordat onze BIM-afdeling ook verantwoordelijk is voor de implementatie van BIM binnen onze studie-afdelingen staan we heel dicht bij de dagelijkse uitdagingen die architecten, stabiliteitsbureaus en MEP-bureaus onderweg tegenkomen. We kunnen hen op verschillende manieren ondersteunen om die BIM-uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Luis Briones Alonso

Als bouwsector moeten we voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen door volop gebruik te maken van de technologische mogelijkheden die vandaag binnen handbereik liggen. Met BIM & Informatiemanagement kunnen we onze processen optimaliseren gedurende alle levensfasen van onze gebouwen. Enkel door BIM en digitalisatie te omarmen, kunnen we als sector een antwoord bieden op de complexe vraagstukken die voor ons liggen.

Luis Briones Alonso

Ontdek onze andere expertises

Méér dan een studiebureau. Uw partner in iedere discipline.

Massa’s ervaring in logistieke projecten.

Dankzij onze ervaring met logistieke processen denken we proactief mee na hoe we je processen kunnen optimaliseren.

Logistiek

Een stabiele basis voor elk project.

De structuur is de ruggengraat van elk gebouw. Onze stabiliteitsingenieurs zorgen dagdagelijks voor een optimale integratie van die structuur in elk ontwerp.

Stabiliteit

Duurzame en efficiënte gebouwtechnieken.

Duurzaam bouwen is een must, om zeker te zijn dat een gebouw voldoet aan alle normen is begeleiding geen overbodig luxe.

Duurzame gebouwtechnieken

Koploper in de energietransitie.

We staan vandaag op het kantelpunt van de energietransitie en Arcade slaat daarbij de brug tussen de energiesector en de bouwsector.

Energie

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?