Energie

Koploper in de energietransitie

Arcade slaat de brug tussen de energiesector en de bouwsector: We leveren onafhankelijk advies voor de energietransitie die jullie als bedrijf de komende jaren gaan doormaken. We helpen bij de ontwikkeling, het financieel plan en de exploitatie van uw duurzame energieprojecten. Als studiebureau willen wij de energietransitie versnellen: We delen graag onze kennis, bijten ons vast in jouw project en zoeken proactief naar oplossingen om jouw project gerealiseerd te krijgen.

We zijn studiebureau én projectleider. Met die combinatie lopen we voorop in de energietransitie.

Onze aanpak, Arcade, technische expertisepartner van A tot Z

Onze missie? Projecten sterk en berekend op de kaart te zetten. Dat doen we als ingenieur met ruime technische expertise, maar bovenal als projectmanager met doortastende kennis in de energiemarkt.

We focussen op elektrificatie van transport (ook scheepvaart, via walstroom), het CO₂ neutraal verwarmen van gebouwen en uiteraard op de productie van hernieuwbare energiebronnen. We hebben diepgaande expertise in financiële modellen en ondersteunen je graag bij het opzetten van een servicemodel.

Energietransitie van start tot stop in ervaren handen? Zo gaan wij te werk.

Data

Data is de basis voor een gefundeerde en diepgaande analyse. Daarom brengen we eerst de energiestromen van onze klanten in kaart. Hoeveel energie wordt verbruikt, hoe wordt de energie opgewekt, wat is de impact van elektrificatie? We starten met het verzamelen van de beschikbare data, visualiseren en analyseren deze met grote precisie en bieden een glashelder inzicht in jouw (toekomstig) energieverbruik.

Conceptstudie naar CO2 neutraliteit

Na een diepgaande data - analyse, hebben we alle bouwstenen om jouw toekomstig energie-ecosysteem vorm te geven. We ondersteunen onze klanten om zelf hun assets te beheren en beslissingen te nemen. Wil je een servicemodel opzetten? Op zoek naar onafhankelijk advies met het oog op een energietransitie? Arcade adviseert en begeleidt je precies volgens jouw noden en wensen.

Samen stellen we een toekomstplan op, berekenen we de rendabiliteit van jouw investering. We werken een toekomstige referentie-architectuur uit voor de integratie van toekomstige (flexibele) assets (bv. elektrische laadinfrastructuur, warmtepompen, opslagsystemen) op de energiemarkten.

Met financiële modellen helpen we daarnaast bij het opzetten van servicemodellen.

Realisatie

Ook tijdens de effectieve uitvoering van het project ondersteunen onze andere departementen waar nodig, bijvoorbeeld voor de stabiliteit van zonnepanelen, netversterking, een vergunningstraject of de installatie van warmtepompen.

Afhankelijk van je wensen, ontfermen we ons nadien vakkundig over de performance review van uw assets, bijvoorbeeld door te meten hoeveel waarde effectief gecapteerd werd uit de energiemarkten.

Op een kantelpunt

Arcade heeft alle kennis in huis om jouw energietransitie van start tot finish in goede banen te leiden.

We zetten onze schouders onder een conceptstudie, maar blijven we evengoed aan boord tot de finale uitrol van je project. Concept, bestek, prijsvraag, coördinatie, ….
Alles zodat jij maximaal ontzorgd wordt.

Onze sterktes

Klanten ontzorgen bij complexe uitdagingen op het gebied van energie

Ervoor zorgen dat de voordelen van de inzet van flexibiliteit terugvloeien naar de eindgebruiker

Een geïntegreerde en onafhankelijke studiepartner voor onze klanten

Sophie Gorlé

"De energietransitie biedt een unieke kans, maar vormt tegelijkertijd een complexe uitdaging. Wij engageren ons voor uw project en zetten onze expertise in om toekomstige elektrificatieconcepten te ontwikkelen. Hierbij streven we naar een optimale afstemming tussen vraag en aanbod, al dan niet met inzet van flexibiliteit."

Sophie Gorlé

Ontdek onze andere expertises

Meer dan een studiebureau. Uw partner in iedere discipline.

Massa’s ervaring in logistieke projecten.

Dankzij onze ervaring met logistieke processen denken we proactief mee na hoe we je processen kunnen optimaliseren.

Logistiek

Een stabiele basis voor elk project.

De structuur is de ruggengraat van elk gebouw. Onze stabiliteitsingenieurs zorgen dagdagelijks voor een optimale integratie van die structuur in elk ontwerp.

Stabiliteit

Duurzame en efficiënte gebouwtechnieken.

Duurzaam bouwen is een must, om zeker te zijn dat een gebouw voldoet aan alle normen is begeleiding geen overbodig luxe.

Duurzame gebouwtechnieken

Innoveren met BIM.

We garanderen een ontwerpproces waarin alle partners op een digitale, gestructureerde manier informatie vastleggen, beheren en uitwisselen.

BIM

Een project in gedachten?