Antwerp Euro Terminal - PDI Gebouw

Uitdaging

In het kader van de energieproblematiek vroeg AET een duurzaamheidsanalyse van hun gebouw PDA in de haven van Antwerpen aan. Dit gebouw bevat een klein kantoorgedeelte en een geklimatiseerde werkplaats voor elektrische wagens.  

Het gebouw is momenteel beperkt geïsoleerd, wordt verwarmd met luchtverhitters met stookolie al verwarmingsbron. Het doel van deze studie was om de impact op het energiegebruik van bepaalde maatregelen te gaan kwantificeren en af te wegen tegen de investeringskosten

Oplossing

Arcade heeft verschillende energiebesparende maatregelen voorgesteld, gebaseerd op de Trias Energetica. Als eerste werd een analyse van de gebouwschil uitgevoerd om de warmtevraag van het gebouw te verminderen (dak, gevels, lichtstraten,…). Het effect van isolatie werd berekend met dynamische gebouwsimulaties.  Hierbij werd ook een inschatting gemaakt van de structurele verstevigingen die nodig zouden zijn. Vervolgens werd bestudeerd hoeveel energie en CO2 bespaard zou kunnen worden door de opwekkers te vervangen door warmtepompen. Verschillende systemen zijn geëvalueerd in functie van de toepassing. 

 

Resultaat

De bevindingen en aanbevelingen werden in een rapport gepresenteerd aan AET. De berekeningen toonden aan dat het na-isoleren van de gevel en het dak op een manier waarbij er geen structurele verstevigingen noodzakelijk zijn, een investering is die zich binnen redelijke tijd terugverdient. Ook het installeren van warmtepompen bleek een interessante investering. Met deze inzichten kan AET gerichte stappen zetten om zijn energiedoelstellingen te bereiken.

Project details

  • LocatieBeveren
  • BouwheerAET
  • Oppervlakte5.500 m²
  • StatusStudie afgerond

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?