IKEA - Elektrificatie verwarming winkel Anderlecht

Uitdaging

Ingka Group (IKEA holding) heeft zichzelf als doel gesteld om de ecologische voetafdruk van zijn gebouwen tegen 2030 met 80% te verminderen ten opzichte van 2016. Om dat doel te behalen, streven ze ernaar om voor de verwarming en koeling van al hun gebouwen over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. In de IKEA van Anderlecht gebeurt de verwarming van het gebouw momenteel met gasketels en een WKK-unit. Het onderwerp van deze studie is dus of en hoe het gebouw op een efficiënte manier verwarmd kan worden met warmtepompen. In de eerste fase onderzoekt Arcade in een haalbaarheidsstudie welke opties er zijn, om in een tweede fase de gekozen oplossing effectief uit te werken. 

Oplossing

Door middel van een plaatsbezoek en een analyse van de as-built plannen wordt inzicht verkregen in het gebouw en zijn installaties. Op basis van deze informatie worden er drie verschillende concepten uitgewerkt. In een eerste concept worden de huidige gasketels vervangen door een warmtepomp op hoge temperatuur. De studies wijzen uit dat de besparing van primaire energie nog uigebreid kan worden door ook andere systemen in de optimalisatie te betrekken. Zo is het effect van efficiëntere rooftops (ventiltie) en afgiftesystemen (lage temperatuur) bestudeerd en opgenomen in de haalbaarheidsstudie. 

Een dynamisch simulatiemodel is opgesteld om de verschillende oplossingen met elkaar te vergelijken op vlak van investeringskost en energiegebruik. Daarnaast onderzoekt de afdeling stabiliteit welke verstevigingen aan het dak noodzakelijk zijn om het bijkomende gewicht van de warmtepompen en rooftops te dragen. 

Resultaat

Momenteel evalueert IKEA intern verschillende opties, waarbij hun voorkeur uitgaat naar de meer efficiënte oplossingen. Zodra de keuze voor een bepaald concept is gemaakt, zal Arcade beginnen met de uitwerking van het volledige dossier. 

Project details

  • LocatieAnderlecht
  • BouwheerIkea
  • Start- en einddatumSeptember 2024 – Juni 2025
  • Oppervlakte34 834 m²
  • StatusOntwerp

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?