De Decker - Van Riet - Stelplaats voor bussen

Op vraag van De Decker – Van Riet BVBA onderging hun site te Malderen een volledige herorganisatie.

Deze site combineert verschillende activiteiten van de firma. Enerzijds bevindt zich hier een stelplaats voor bussen van De Lijn waarvoor zij als onderaannemer werkzaam zijn. Anderzijds is er de afdeling tanktransport, van waaruit tanktransporten georganiseerd worden voor o.a. de chemische nijverheid. Als ondersteuning voor beide afdelingen bevinden zich op de site ook een garage, reinigingsinfrastructuur, een tankplaats en een carrosserie, welke instaan voor het onderhoud van het rollend materiaal.

De specifieke opdracht bestond erin om de volledige site te herorganiseren met o.a. de vervanging van de bestaande carrosserie en bijhorende magazijnruimtes en de heraanleg van de volledige verharding rondom de site. Dit heeft vorm gekregen in een hoofdzakelijk stalen nieuwbouw van ca 1500m² en een vernieuwde verharding van 17.600m² opgedeeld in 11.900m² vloeistofdichte betonverharding voor het stallen van de voertuigen en 5.700m² asfalt op de rijwegen. Onder de verharding werd nog een bufferput van 1.000.000 liter en een hemelwaterput van 100.000 liter voorzien waarvan het gerecupereerd hemelwater ingezet kan worden in de wasstraat op de site. 

Belangrijk aspect tijdens uitvoering van de werken was de gefaseerde uitvoering waarbij zowel de bestaande carrosserie steeds in gebruik moest blijven en ook het minimum aan stalplaatsen permanent aanwezig en toegankelijk moest blijven. 

Start van de eerste fase van de werken maart 2018, oplevering van de laatste fase februari 2021 Het volledige logistieke ontwerp, en ontwerp stabiliteit en technieken van de nieuwbouw werden door 

Project details

  • LocatieKouterbaan 40, 1840 Londerzeel
  • BouwheerDe Decker Van Riet
  • ArchitectSofie De Meester
  • Start- en einddatum2018 - 2021
  • Oppervlakte17.900 m2
  • StatusOpgeleverd
Sleep

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?