De Vlaamse Waterweg - Waterkrachtcentrale "Godsheide"

Het sluizencomplex Godsheide is uitgerust met een speciale pompinstallatie die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen, en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen.

Project details

  • LocatieSluizencomplex Godsheide, Hasselt
  • BouwheerDe Vlaamse Waterweg
  • Start- en einddatum2017 - 2018
  • StatusOpgeleverd
Sleep

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?