Thomas More - Campus "De Vest"

De bestaande Thomas More-campus “De Vest” in Mechelen breidt uit en verdubbelt zo in capaciteit. De huidige campus ligt op een erg complexe stadslocatie tussen en langs belangrijke infrastructuren; de spoorwegberm, de Dijle en de Zandpoortvest. Deze stedenbouwkundige setting vraagt een weldoordachte inpassing van de nieuwe campus in de stad.

De huidige campus functioneert als een compositie van op zichzelf staande bouwvolumes. Het ontwerp, dat voor een stuk ook renovatie omvat, keert die situatie volledig  Alle toegangen, verbindingen en circulaties worden geënt op een nieuwe binnenstraat. Dit wordt dé drager van de campus. Deze ‘Utopiastraat’ is veel meer dan verdeler voor de school, ze vormt een aantrekkelijke verblijfsruimte en is een veilig koppelstuk tussen de campus en het Mechels openbaar domein. De straat zorgt ervoor dat de school naadloos opgaat in het stedelijk weefsel langs de Dijle en de Zandpoortvest. De school wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de stad.

Een duurzame campus

Duurzaamheid hanteren wij om kwaliteit te borgen zonder dat dit een negatieve impact heeft op onze omgeving of op onze toekomst. In onze benadering heeft duurzaamheid dus veel te maken met logisch denken en gezond verstand. In eerste instantie zorgen we ervoor dat de gebouwen ontwerpmatig maximaal inspelen op de omgevingsfactoren zoals bezonning, daglicht, en hun oriëntatie. De stedelijke context laat echter geen totale keuzevrijheid toe. Toch zetten we in het ontwerp in op principes zoals bouwkundige beschaduwing tegen oververhitting, gebruik van de inertie van de bouwmassa (voor natuurlijke koeling), en het maximaal gebruik van daglicht. Vervolgens zorgen we ervoor dat de gebouwen in het project zo goed mogelijk bouwkundig worden voorzien van performante gevels, isolatie en hoge luchtdichtheidsgraad. Deze bouwkundige ingrepen zijn immers slechts éénmalig te voorzien en hebben een permanent rendement.

Afbeeldingen en tekst: Stramien cvba

Klimaatrobuuste technieken

ZON
Op de hoge daken van de uitbreiding worden PV panelen voorzien met oost-west-opstelling. Hierdoor kunnen tot 30% meer panelen geplaatst worden. De opbrengst wordt beter gespreid over de dag, waardoor het geproduceerde vermogen ook optimaal en onmiddellijk gebruikt kan worden. Op de bestaande zuidgevel aan de Dijle wordt de huidige zonwering met textielelementen vervangen door een zonnegevel die bestaat uit dunne en semi transparante zonnepanelen die enerzijds oververhitting tegengaan en anderzijds energie opwekken.

WATER
Water wordt een schaars goed. Daarom wordt in de nieuwe campus elke druppel gerecupereerd. Ook het water van de extensieve daktuinen kan maximaal hergebruikt worden mits de juiste filtering. Goten, begroeid met droogtebestendige planten vangen het regenwater op in Utopiastraat en zorgen voor plaatselijke infiltratie van de verharde ruimte.

AARDE
Een groot deel van de sokkel, de foyer en het nieuwe lessenblok worden gekoppeld op een bodemwater-water-warmtepomp via een KWO-systeem. Open systemen gebruiken het aanwezige grondwater om warmte of koude aan de bodem te onttrekken en terug te voeren. Er worden twee putten aangebracht. In de zomer wordt koud water uit één van de putten opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt de koude afgegeven aan het gebouw. Het opgewarmde water wordt via de andere put terug in de grond geïnjecteerd en opgeslagen. In de winter draait de pomprichting om en wordt het opgewarmde water terug opgepompt. Dit water geeft zijn warmte via de warmtewisselaar terug af aan het gebouw en wordt via de andere pomp terug naar de watervoerende laag gebracht. Het KWO-potentieel op de locatie van dit project is hoog. Volgens de eerste resultaten uit onze simulatie zal de WP instaan voor 360.000 kWh verwarming, en 120.000 kWh aan koeling. Deze verhouding is realistisch voor toepassing van een KWO-systeem. Het verwarmingsvermogen van de warmtepomp zal ca. 180 kW bedragen.

Project details

  • LocatieZandpoortvest, Mechelen
  • BouwheerThomas More
  • ArchitectStramien cvba
  • Start- en einddatum2018 - 2023
  • Oppervlakte9.695 m2 uitbreiding & 4.473 m2 in renovatie
  • StatusIn aanbesteding
Sleep

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?