Fastned - Laadstations E17 Gentbrugge

Uitdaging 

Het project betreft het realiseren van twee snelwegparkings aan weerszijden van de E17 te Gentbrugge. De sites worden uitgerust met snellaadstations met daarbij een diensten aanbod en een ingerichte buitenzone. De opdracht van Arcade bestaat uit de opmaak van de omgevingsaanvraag voor de twee sites en het ontwikkelen alsook de opmaak van het aanbestedingsdossier van het gebouw met retailvoorziening, een snelwegrestaurant en –winkel.  

In Gentbrugge zullen de twee eerste van een reeks winkels gebouwd worden. Omdat de uitbating van de sites volgens concessie en gelimiteerd in tijd is, vraagt de opdrachtgever de constructie zoveel als mogelijk herbruikbaar te maken. De constructie dient mogelijks uit elkaar gehaald en op een andere locatie opnieuw gebouwd te kunnen worden. Hierbij kan ook een ander type grondplan worden toegepast, waarbij er keuze is uit vier typologieën (zie  afbeelding hieronder).  

Gezien toekomstige  uitbaters niet op voorhand gekend zijn en / of kunnen wisselen, is het van belang dat de bouwonderdelen zo opgevat zijn, dat technische installaties en de look and feel op een zo vlot mogelijke wijze aanpasbaar zijn. 

Oplossing

De constructie is, op basis van het vergunde ontwerp van de opdrachtgever, ontwikkeld met waar mogelijk identieke, geprefabriceerde, droog te verbinden bouwonderdelen binnen het gebouw grid van 5m40 op 5m40, die bovendien die met regulier transport vervoerd kunnen worden. De huidige opvatting van deze bouwelementen wordt hieronder kort toegelicht. 

 • Geprefabriceerde funderingszolen met sokkels in beton.  
 • Geprefabriceerde balken in beton. 
 • Geprefabriceerde vloerplaten in beton. 
 • Geprefabriceerde houten kolommen. 
 • Geprefabriceerde houten balken.  
 • Geprefabriceerde vloerplaten in CLT 
 • Geprefabriceerde dakplaten in CLT.  
 • Geprefabriceerde HSB gevelpanelen. 
 • Geprefabriceerde vloerpanelen.  
 • Geprefabriceerde HSB dakpanelen. 

De constructie is zo opgevat dat aanpassingen aan kanalen en technieken zonder sloopwerk kunnen gebeuren. Hiervoor werden volgende faciliteiten voorzien: 

 • Kruipkelder: leidingwerk afvoeren afvalwater, toevoer HVAC, toevoer water, toevoer elektriciteit en andere nutsleidingen (geen gas)
 • Verhoogde vloer (geen chape): leidingenwerk algemeen 
 • Vals plafond gelijkvloers: leidingwerk HVAC,  elektriciteit 
 • Leidingspouw wanden: leidingwerk elektriciteit (sanitair) 

Resultaat

De aanvragen werden op 28/09/2023 vergund door Stad Gent. 

Het aanbestedingsdossier is in opmaak. 

Project details

 • LocatieAan weerszijden E17 te Gentbrugge en andere toekomstige sites
 • BouwheerFastned België BV
 • ArchitectFastned België BV 
 • Start- en einddatumApril 2024 – Juni 2025
 • Oppervlakte2 x 280 m²
 • StatusOntwerp

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?