AG Vespa - Creatopia

Dit project omvat de totaalrenovatie van het schoolgebouw van de lagere school Creatopia in de Van Peenestraat. Het gebouw is opgenomen in de lijst ‘vastgesteld onroerend erfgoed’ als lagere school in modernistische stijl door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke in 1935.  Het bestaande gebouw zal na de renovatie capaciteit hebben voor een driestroom lagere school. Hierbij worden drie klassen per leerjaar voorzien. Het gebouw wordt intern aangepast met respect voor de bestaande structuur, zodat het zo veel mogelijk beantwoordt aan de noden en visie van het hedendaags onderwijs. Er wordt onder andere ingezet op klasoverschrijdend werken en breed gebruik. De architect hanteert bij de uitwerking van dit project 6 speerpunten:

1. De school krijgt twee gelijkwaardige toegangen.
2. Breed gebruik wordt mogelijk gemaakt.
3. Het administratief cluster wordt gebundeld in de bestaande conciërgewoning.
4. De bestaande patio’s worden opgewaardeerd, vergroend en ingericht zodat ze een uitdagende leeromgeving vormen en creativiteit stimuleren.
5. Klassen worden per leerjaar geclusterd en krijgen een werknis om klasoverstijgend en zelfstandig te kunnen werken.
6. De brede gangen worden multifunctioneel ingezet en functioneren als uitbreiding van de klaslokalen

De doorgedreven energetische renovatie zorgt voor een duurzaam, energiezuinig en comfortabel schoolgebouw. Het ontwerp wordt met respect voor de originele detaillering en vormgeving van Emiel Van Averbeke en in samenwerking met Monumentenzorg uitgewerkt. Kenmerkende elementen blijven zo veel mogelijk behouden of worden hersteld. Aan de Alfons De Cockstraat 56 wordt het gebouw uit de jaren 30 afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Zo wordt er aan deze zijde van het bouwblok ook een gezicht en entree voor de school gevormd.

Tekst & Foto’s: AG Vespa

Project details

  • LocatieVan Peenestraat, Antwerpen
  • BouwheerAG Vespa
  • ArchitectPatine Architecten
  • Start- en einddatum2021 - 2024
  • StatusIn uitvoering
Sleep

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?