BLOGPOST - Shift naar duurzame, efficiënte warmteproductie

Elektrificatie als drijvende kracht voor een CO₂-neutrale verwarmingsbron

Elektrificatie wint steeds meer terrein en zorgt ervoor dat fossiele brandstoffen plaatsmaken voor duurzame warmteproductie. Hoe behaal je jouw doelstellingen op weg naar CO₂-neutraliteit, met een maximum aan woon- en werkcomfort? Arcade heeft jarenlange expertise in efficiënte en duurzame oplossingen voor klimatisatie van gebouwen. Hierbij richten we ons op twee essentiële aspecten: de optimalisatie van je gebouw en de gerelateerde verbruikers én de elektrificatie door omschakeling naar CO₂-neutrale verwarmingsbronnen. 

Van slimme data-analyse, tot doeltreffende oplossing: zo gaan we te werk 

We illustreren onze werkwijze hieronder aan de hand van een case study van een logistiek magazijn, verwarmd met gasgestookte luchtverhitters. 

1| Focus op energie-efficiëntie

Hoe transformeer je een gebouw tot een efficiënt, geoptimaliseerd ecosysteem? Arcade benadert elk vraagstuk met een 360°-blik en kijkt verder dan de specifieke vraag van de klant. We starten met een dynamische gebouwsimulatie, waarbij onze ingenieurs een nauwkeurig model ontwikkelen van het gebouw en zijn installaties. Deze ‘digital twin’ geeft een gecontroleerd beeld van het energieverbruik en comfort in een gestandaardiseerde omgeving. 

2 | Data als uitgangspunt

Om ervoor te zorgen dat ons model de realiteit weerspiegelt, starten we met een analyse van de historische verbruiksdata. Hoe verhoudt het gemeten gasverbruik zich tot de actuele klimatologische data (gebouwpaspoort)? Zijn er andere factoren die het verbruik beïnvloeden? Hoe betrouwbaar is het lineair model waarin deze analyse resulteert? We controleren deze gegevens zorgvuldig volgens de normen van het International Measurement & Verification Protocol (IPMVP).

3 | Analyse van energieverbruik en besparingen 

Vervolgens passen we verschillende besparingsscenario's toe op de digital twin aan de hand van gekalibreerde modellen en betrouwbare simulatieresultaten. 

Op basis van dit model berekenen we vervolgens hoeveel je kan besparen door bijkomend te isoleren of andere factoren zoals insteltijden en temperatuursetpunten, luchtdichtheid, ventilatie, docklevellers te optimaliseren? Onderstaand voorbeeld toont de impact op het energiegebruik van een temperatuurverlaging bij afwezigheid.  Deze wordt afgewogen tegen de duurtijd en het vermogen dat nodig is om een gebouw terug op temperatuur te krijgen. 

<em>Impact op het energiegebruik van een temperatuurverlaging (setback) bij afwezigheid</em>

Hoe maak je de overstap naar warmtepompen?

Hoe weet je welk systeem het meest geschikt is voor je gebouw of site? Arcade zet haar jarenlange  expertise en ervaring in om de transitie naar warmtepompen te faciliteren. 

Starten doen we met het aftoetsen en vergelijken van verschillende types warmtepompen. We onderzoeken of een geothermische warmtepomp kan worden ingezet zonder de bodem uit te putten. Daarnaast bekijken we de benodigde oppervlaktes voor technische ruimtes en toekomstige installaties, samen met de impact van eventuele buffervaten. Ook het flexibel aansturen van de warmtepompen en de buffervaten zoals bluswater wordt hierbij bekeken. Tenslotte nemen we het type koelmiddel en de impact ervan onder de loep. 

Wat als het budget beperkt is? Hybride oplossingen voor een soepele overstap

Een hybride oplossing van gasluchtverhitters in combinatie met warmtepompen zorgt voor een rendabel overgangsregime. Warmtepompen werken immers zelden op hun maximaal vermogen, enkel bij extreme koude of totale heropwarming wordt de hoogste capaciteit benut. In een hybride opstelling installeren we een warmtepomp met slechts een fractie van het totale benodigde vermogen. Het resterende benodigde piekvermogen wordt dan opgevangen door enkele van de huidige gasluchtverhitters. 

Arcade schuift diverse oplossingen naar voren waarbij warmtepompen worden geïnstalleerd voor iets meer dan de helft van het totale vermogen, terwijl ze 90 % van de totale warmtevraag dekken. De gasgestookte luchtverhitters worden slecht sporadisch geactiveerd tijdens koude periodes om het gebouw na een temperatuurverlaging weer op te warmen. Zo realiseren we een budgetvriendelijk alternatief mét hoge duurzaamheidsgraad.

Arcade begeleidt je naar een CO₂ -neutrale oplossing op maat. Jouw project is onze trots!
Sophie Gorlé

Taxshift van elektriciteit naar aardgas: een beredeneerde blik op de toekomst 

In vergelijking met andere Europese landen kent België vandaag hoge accijnzen op elektriciteit en lage accijnzen op gas. Dat blijkt ook uit de cijfers van energieregulator Creg: in de eerste helft van 2023 was een kilowattuur elektriciteit 3,8 keer duurder dan een kilowattuur gas (zie figuur). Om de energietransitie en het gebruik van warmtepompen te bevorderen, kondigde de federale regering een taxshift aan voor energie. 

Tussen 2028 en 2032 schrapt België de helft van de accijnzen op elektriciteit in drie stappen. De minderinkomsten voor de staat worden vervolgens verhaald op de gasfactuur. Om warmtepompen een gelijk speelveld te geven, mag elektriciteit ongeveer 3 keer duurder zijn dan gas, gelet op de efficiëntie van warmtepompen.

Arcade, expert in duurzame warmteproductie


CO₂-neutraal verwarmen is de toekomst, maar daarom budgettair geen evidentie. Zeker zijn van de juiste investering? Arcade buigt zich in detail over je financieel model. Daarbij houden we rekening met de evolutie van energie- en gasprijzen, emissiehandelssysteem ETS en subsidiemogelijkheden zoals Mijn Verbouwpremie, Ecologiepremie+ en GREEN investeringssteun. Alles zodat jij een doordachte beslissing kan maken!

Over dit artikel

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?