BLOGPOST - Hoe ontwikkel je een toekomstig Energy as a Service model? 

Arcade legt een stevig fundament voor de uitbouw van jouw CO₂ neutrale site

De energietransitie bevindt zich op een kantelpunt: de ideale opportuniteit om het energiebeheer op je site actief in handen te nemen. Een expert inschakelen met het oog op de elektrificatie van je gebouwen? Benieuwd hoe je lokaal opgewekte energie beter kan valoriseren? Arcade is jouw onafhankelijk studiepartner en helpt je weloverwogen beslissingen te nemen richting je toekomstig energie-ecosysteem.

Hoe leg je vandaag de juiste bouwstenen voor een toekomstig energie-ecoysteem? 

Van verwarming met warmtepompen, tot transport via passagiersvoertuigen, binnenvaartschepen, walstroom of vrachtvervoer: elektrificatie zit in de lift en is de essentiële schakel in de transitie naar duurzame energie. Om je toekomstige CO₂-neutrale site te realiseren, dienen we vandaag de juiste fundamenten te leggen. Sites zullen immers evolueren naar geïntegreerde ecosystemen waarbij onder andere verwarming en elektrisch laden van transport als dienst worden geleverd. Deze diensten kunnen, bij een juist en geïntegreerd beheer, eveneens als regelbare last worden beheerd. Die stuurbaarheid kan vervolgens geïntegreerd en gevaloriseerd worden op verschillende energiemarkten.

Het energiemanagementsysteem vormt het kloppend hart van je toekomstige energie-ecosysteem. Enerzijds zal dit systeem rekening dienen te houden met lokale beperkingen zoals netcongestie en beschikbaar aansluitingsvermogen. Anderzijds dient het energiemanagementsysteem flexibel in te spelen op opportuniteiten in de energiemarkt én alle installaties feilloos van elektriciteit en warmte te voorzien. Batterijen zijn daarbij een onmisbaar onderdeel. 

Wat is de rol van batterijen in dit ecosysteem?

Een batterij is vandaag niet rendabel indien deze enkel lokaal wordt ingezet voor zelfconsumptie en peakshaving. Een correcte batterijdimensionering, samen met de inzet op de juiste energiemarkten, is essentieel om tot een interessant financieel model te komen. Om de rendabiliteit van een project te evalueren, is een berekening op basis van reële verbruiks-, productie- en marktdata aangewezen. 

Vandaag wordt flexibiliteit hoofdzakelijk aangeboden aan Elia voor flexibiliteitsdiensten. Voor de gereserveerde capaciteit wordt, naast een activatievergoeding, ook een capaciteitsvergoeding betaald. Het volume van deze markt is echter beperkt, waarbij het zwaartepunt in de toekomst zal verschuiven naar close-to-real-time energiemarkten zoals day-ahead, intraday en onbalans trading. 

Hoe valoriseer je een overschot aan PV-productie op grote daken?

Energieleveranciers bieden niet langer een vaste maandelijkse vergoeding voor een injectie op het net. In plaats daarvan hangt de vergoeding voor injectie af van de elektriciteitsprijzen op dat moment. Dit is echter nadelig voor de (financiële) opbrengst van zonnepanelen, aangezien elektriciteitsprijzen typisch het laagst zijn 's nachts en 's middags. 

De day-ahead prijzen volgen immers de systeembelasting op het net, afgebeeld door de Duck Curve. Doordat er jaarlijks een grote hoeveelheid bijkomende zonne-energie wordt geïnstalleerd, neemt de netto afgenomen belasting bij uren met zonneproductie jaarlijks af en zal de day-ahead prijs op deze momenten ook steeds lager worden. 

Samen met de verwachte stijging van de installatie van zonnepanelen en windturbines, neemt ook de nood aan flexibele assets, waaronder batterijen, verder toe. 

Onze missie: Onafhankelijk advies leveren om uw energievraagstuk op te lossen.
Sophie Gorlé

Verwachte evolutie van het geïnstalleerd PV vermogen (Adequacy and Flexibility Study 2024-2034 – Elia) 

Deze prijsevoluties zullen de inkomsten uit geïnjecteerde zonne-energie doen dalen indien de zonneproductie niet verder wordt geïntegreerd. Mogelijke oplossingen voor het opwaarderen van de geproduceerde energie zijn het actief aansturen van flexibele verbruikers op de site, het afsluiten van CPPA’s, het actief regelen van zonneproductie op de onbalansmarkt, het installeren van batterijopslagsystemen of een combinatie van meerdere oplossingen.

Arcade, energiepartner met brede in-house kennis

Een toekomstgericht energie-ecosysteem realiseren, gaat gepaard met diverse technische uitdagingen. Op zoek naar een studiepartner die je van A tot Z begeleidt? Arcade bouwde deze bijzondere expertise op en biedt je de nodige handvaten om een duurzaam energie-ecosysteem uit te bouwen. Onze ingenieurs gaan analytisch te werk, denken proactief mee en laten alle puzzelstukken nauwkeurig in elkaar passen, zowel technisch als financieel.

Over dit artikel

Hoe kunnen we jouw toekomst versterken?